پروژه پنجم اسفند

 

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: پروژه پنجم اسفند
  • کارفرما: سازمان نظام مهندسی قزوین
  • مالک: نظام مهندسی قزوین
  • تاریخ: ۱۳۹۲-۹۳
  • متراژ: ۱۵۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: قزوین
  • ویژگی های خاص: قاب خمشی بتنی با کنسول های خاص
  • مشخصات پروژه: طراحی سازه اسکلت بتنی با دهانه‎های ۲۰ متری و کنسول‎های ۱۳ متری
  • طراحی معماری: علیرضا تغابنی