جزئیات پروژه

  • نام پروژه: ویلای لاجو
  • کارفرما: مهندسین مشاور دیگر
  • مالک: آقای احسان یارمحمدی
  • تاریخ: ۱۳۹۲
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: لواسان
  • راخی معماری: علیرضا تغابنی