جزئیات پروژه

  • نام پروژه: ویلای صفادشت
  • کارفرما: مهندسین مشاور دیگر
  • مالک: مهندسین مشاور دیگر
  • تاریخ: ۱۳۹۴
  • طبقات: ۲
  • متراژ: ۱۱۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: کرج، ملارد
  • ویژگی های خاص: معماری خاص، معلق بودن ۹۰ مترمربع از سازه و مهار از طریق سقف
  • طراخی معماری: علیرضا تغابنی