جزئیات پروژه

  • نام پروژه: ویلای بینالود
  • کارفرما: مهندسین مشاور رازان
  • مالک: آقای کاکاوند
  • تاریخ: ۱۳۹۰
  • طبقات:
  • متراژ: ۳۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: نیشابور
  • ویژگی های خاص:
  • طراحی معماری: دفتر معماری رازان