ویلای اقای توانگری

جزئیات پروژه

ویلای اقای توانگری

  • نام پروژه: ویلای اقای توانگری
  • تاریخ شروع : سال ۱۳۹۱
  • مدت اجرای پروژه : ۲۴ ماه
  • کارفرما : آقای توانگری
  • مشخصات پروژه: سازه اسکلت فلزی با سقفهای شیبدار
  • شرح خدمات : کنترل سازه و اجرای کامل پروژه