هتل ولیعصر

جزئیات پروژه

سازه هتل ولیعصر

  • نام پروژه: هتل ولیعصر
  • تاریخ شروع: سال ۱۳۹۰
  • مدت اجرای پروژه: در حال انجام
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • مشخصات پروژه: سازه اسکلت فلزی، ۲۵ طبقه
  • شرح خدمات : طراحی و محاسبات