پروژه مرکز تجاری اطلس پلازا

مرکز تجاری اطلس پلازا

تاریخ شروع : سال ۱۳۹۴

مدت اجرای پروژه : در حال انجام

کارفرما : شرکت ایرانیان اطلس

مشخصات پروژه: مهندسی ارزش سازه فلزی، ۲۸ طبقه، مساحت ۴۰۰ هزار متر مربع

بهینه ­سازی سازه و کمک در جهت بهبود عملکرد توسط باستان پل