مرکز تجاری اطلس مال

جزئیات پروژه

سازه مرکز تجاری اطلس مال

  • نام پروژه: مرکز تجاری اطلس مال
  • تاریخ شروع : سال ۱۳۹۲
  • مدت اجرای پروژه : در حال انجام
  • کارفرما : شرکت ایرانیان اطلس
  • مشخصات پروژه: مهندسی ارزش سازه فلزی با مساحت ۱۶۰ هزار متر مربع