مجموعه گردشگری سعید

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجموعه گردشگری سعید
  • تاریخ شروع : سال ۱۳۹۴
  • مدت اجرای پروژه : در حال انجام
  • کارفرما : بخش خصوصی
  • مشخصات پروژه: سازه اسکلت فلزی و بتنی با دهانه های ۲۰ متری
  • شرح خدمات : طراحی و محاسبات

 

  •  

    مجموعه گردشگری سعید