جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی نارمک
  • کارفرما: آقای طهماسیان
  • مالک: آقای طهماسیان
  • تاریخ: ۱۳۹۳-۹۴
  • طبقات: ۸
  • متراژ: ۱۵۰۰
  • نوع فعالیت: نظارت شهرداری
  • مکان: تهران، نارمک