مجتمع مسکونی مدیا

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: پروژه مسکونی مدیا
  • تاریخ شروع : سال ۱۳۹۳
  • مدت اجرای پروژه : در حال انجام
  • کارفرما : بخش خصوصی
  • مشخصات پروژه: سازه اسکلت بتنی، ۲۲ طبقه
  • شرح خدمات : طراحی و محاسبات