جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی مجیدیه
  • کارفرما: آقای دهقان
  • مالک: آقای دهقان
  • تاریخ: ۱۳۹۲-۹۴
  • طبقات: ۷
  • متراژ: ۱۵۰۰
  • نوع فعالیت: نظارت شهرداری
  • مکان: تهران، مجیدیه شمالی