سیستم دیوار برشی فولادی با ستون‌های CFT

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی شفیعی
  • کارفرما: آقای مهندس شفیعی
  • مالک: آقای مهندس شفیعی
  • تاریخ: ۱۳۹۳-۹۴
  • طبقات: ۱۰
  • متراژ: ۸۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: تهران، مرزداران
  • ویژگی های خاص: استفاده از دیوار برشی فولادی و ستون های CFT