جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی سرو ۲
  • کارفرما: آقای امانی
  • مالک: آقای امانی
  • تاریخ: ۱۳۹۴
  • طبقات: ۱۲
  • متراژ: ۸۰۰۰
  • نوع فعالیت: نظارت شهرداری
  • مکان: تهران، سعادت آباد