جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی سرو ۱
  • کارفرما: آقای امانی
  • مالک: آقای امانی
  • تاریخ: ۱۳۹۳-۹۴
  • طبقات: ۱۲
  • متراژ: ۸۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: تهران، سعادت آباد
  • ویژگی های خاص: