جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی زعفرانیه
  • کارفرما: آقای صحیح النسب
  • مالک: آقای صحیح النسب
  • تاریخ: ۱۳۹۳-۹۴
  • طبقات: ۸
  • متراژ: ۲۵۰۰
  • نوع فعالیت: نظارت شهرداری
  • مکان: تهران، زعفرانیه