جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی تهرانپارس
  • کارفرما: آقای ایزدی
  • مالک: آقای ایزدی
  • تاریخ: ۱۳۹۲-۹۳
  • طبقات: ۸
  • متراژ: ۱۵۰۰
  • نوع فعالیت: نظارت شهرداری
  • مکان: تهران، تهرانپارس ۱۹۴
  • ویژگی‌های خاص: