جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی تهرانپارس
  • کارفرما: آقای ذوالفقاری
  • مالک: آقای ذوالفقاری
  • تاریخ: ۱۳۹۲-۹۴
  • طبقات: ۸
  • متراژ: ۳۶۰۰
  • نوع فعالیت: نظارت شهرداری
  • مکان: تهران، تهرانپارس ۱۵۰