مجتمع مسکونی بهرنگ

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی بهرنگ
  • کارفرما: مهندسین مشاور دیگر
  • تاریخ شروع : سال ۱۳۹۴
  • مدت اجرای پروژه :۲۲ ماه
  • کارفرما : آقای صادقی
  • مشخصات پروژه: سازه اسکلت فلزی با ستونهای کج
  • شرح خدمات : طراحی و محاسبات و اجرای کامل پروژه
  • طراح : تغابنی