جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع ساختمانی نمک آبرود
  • کارفرما: شرکت توسه عمران شمال
  • مالک: شرکت توسه عمران شمال
  • تاریخ:
  • طبقات: ۱۳
  • متراژ: ۱۴۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: نمک آبرود