جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع تجاری بنکداران
  • کارفرما: مهندسین مشاور رازان
  • مالک:
  • تاریخ: ۱۳۹۱
  • طبقات:
  • متراژ: ۹۰۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: آمل
  • ویژگی های خاص: اسکلت فلزی شامل سوله های متعدد و ساختمان های تجاری و ورزشگاه و آمفی تئاتر
  • طراحی معماری: دفتر معاری رازان