مجتمع تجاری بزرگمهر

مجتمع تجاری بزرگمهر

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع تجاری بزرگمهر
  • کارفرما : بخش خصوصی(بنیاد نیکوکاری قائم)
  • مشخصات پروژه: اسکت فلزی، ۲۳ طبقه، ۱۵۰۰۰۰ متر مربع
  • شرح خدمات : طراحی و محاسبات و بهینه سازی
  • تاریخ شروع : سال ۱۳۸۸
  • مدت اجرای پروژه : در حال انجام