جزئیات پروژه

مجتمع تجاری اداری همیلا

  • نام پروژه: مجتمع تجاری اداری همیلا
  • کارفرما: گروه مالی پاسارگاد
  • تاریخ: ۱۳۹۳
  • طبقات: ۲۷
  • متراژ: ۱۵۰۰۰۰
  • مکان: تهران، بلوارهمیلا
  • ویژگی های خاص: سیستم دیوار برشی بتنی ویژه
  • مشخصات پروژه: اسکلت فلزی، ۳۰طبقه، طراحی سازه