جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع اداری کاشانی
  • کارفرما: آقای جولانی
  • مالک: آقای جولانی
  • تاریخ: ۱۳۹۰
  • طبقات: ۹
  • متراژ: ۳۵۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه، نظارت سازه
  • مکان: تهران، آیت الله کاشانی
  • ویژگی‌های خاص: سقف کرومیت