جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع اداری مطهری
  • کارفرما: آقای امانی
  • مالک: آقای امانی
  • تاریخ: ۱۳۹۳-۹۴
  • طبقات: ۱۳
  • متراژ: ۱۵۰۰۰
  • نوع فعالیت: نظارت شهرداری
  • مکان: تهران، سعادت آباد
  • ویژگی‌های خاص: