جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع اداری قائم مقام
  • کارفرما: آقای خبازیان
  • مالک: آقای خبازیان
  • تاریخ: ۱۳۹۳-۹۴
  • طبقات: ۸
  • متراژ: ۲۶۰۰
  • نوع فعالیت: نظارت شهرداری
  • مکان: تهران ، قائم مقام