جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع اداری فرمانیه
  • کارفرما: مهندس جولانی
  • مالک: مهندس جولانی
  • تاریخ: ۱۳۹۱
  • طبقات: ۹
  • متراژ: ۲۵۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه، نظارت سازه
  • مکان: تهران، فرمانیه
  • ویژگی‌های خاص: قاب خمشی و دیوار برشی با شکل پذیری ویژه
  • توضیح بیشتر: