جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع اداری زعفرانیه
  • کارفرما: آقای جولانی
  • مالک: آقای جولانی
  • تاریخ: ۱۳۹۱
  • طبقات: ۱۰
  • متراژ: ۳۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه، نظارت سازه
  • مکان: تهران، زعفرانیه
  • ویژگی‌های خاص: