ساختمان مرکزی نظام مهندسی بیرجند

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: ساختمان مرکزی نظام مهندسی بیرجند
  • کارفرما: مهندسین مشاور دیگر
  • مالک: نظام مهندسی بیرجند
  • تاریخ: ۱۳۹۴
  • طبقات: ۶
  • متراژ: ۳۵۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: بیرجند
  • ویژگی های خاص: معماری پیچیده و دهانه های بیش از ۲۰ متر ، سازه بتنی به همراه پوسته‎ی منحنی سازه ای
  • طراحی معماری: علیرضا تغابنی