پروژه خانه بازیگر سازه­ای بتنی در ۴ طبقه واقع در محدوده لواسان می­باشد ایده سازه این پروژه استفاده از المان­های معماری به عنوان عناصر سازه­ایی بوده که در آن سازه در ۳ طبقه ابتدایی دارای ستون­های بتنی به علاوه پوسته­های منحنی شکلی بوده که به وسیله دال­های بتنی کف­ها به هم دوخته شده­اند در آخرین طبقه به لحاظ محدودیت معماری و کاهش سختی در بام    ستون­های طبقه آخر حذف شده و المان­های قارچی شکل پوسته­ای وظیفه انتقال نیروی از سقف را به عهده می­گیرند همچنین با توجه به سختی قابل توجه پوسته­ها وظیفه اصلی مقابله با نیروی زلزله به عهده این عناصر می­باشد گرچه به لحاظ ساختار معماری محاسب مجبور به استفاده از المانهای با سختی بالاتر در طبقات بالا شد که به وسیله استفاده از ضخامت­های متفاوت این المانها سختی آنها متوازن گشت. همچنین در پایین­ترین تراز به دلیل کوچک بودن عناصر قیفی شکل در نقطه اتصال به فونداسیون از دو دیوار برشی L شکل استفاده شد.

 

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: خانه بازیگر
  • کارفرما: مهندسین مشاور دیگر
  • مالک: آقای گودرزی
  • تاریخ: ۱۳۹۲-۹۳
  • طبقات: ۴
  • متراژ: ۱۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه، نظارت سازه
  • مکان: لواسان
  • ویژگی‌های خاص: معماری خاص، دیوار های برشی بتنی قیفی شکل، سازه بتنی به همراه پوسته­ های منحنی و دال­های پیش تنیده