ایستگاه‌های y2،m4،f4 متروی تهران

طبقات: ۳ الی ۴

متراژ : ۵۰۰۰۰

کارفرما : شرکت ایرانیان اطلس

ویژگی های خاص: بررسی اثر زلزله درسازه­ های زیرزمینی ، ارائه روش­های اجرایی،ارائه نقشه­ های سازه نگهبان

نوع فعالیت : طراحی سازه