طراحی و کنترل سازه

بخش طراحی و کنترل سازه این گروه مهندسی از سال ۱۳۷۶ کار خود را آغاز نموده و با کسب تجربه در پروژه‌های مختلف با کاربری‌ها و مشخصات گوناگون و با همکاری نیروها و کارشناسان زبده و متخصص در رشته سازه توانسته است تاکنون طراحی و انجام محا‌سبات سازه برای بیش از ۱۲۰۰ پروژه کوچک و بزرگ با سیستم‌های سازه‌ای مختلف را به انجام برساند.

ما با پشتوانه دانش و تجربه ۱۸ ساله در این زمینه قادر به طراحی سازه‌های خاص می‌باشیم و مدعی طراحی سازه نقشه‌های پیچیده و غیر معمول معماری مطابق آیین‌نامه‌های روز ایران و جهان می‌باشیم. ضمنا این گروه آمادگی کنترل محاسبات انجام شده و اعلام نقطه نظرات یا اشکلات احتمالی را دارد.

آیین‌نامه‌های مورد استفاده:

نرم‌افزارهای مورد استفاده:

 • ETABS ver: 9.7.4&2015
 • SAP ver: 14
 • SAFE ver: 8&14
 • AUTOCAD ver: 2015
 • SAZE90
 • SAZENEGAR
 • TEKLA ver:19
 • REVIT ver: 2016
 • ADVANCE STEEL ver: 2016

شرح خدمات بخش طراحی سازه:

 1. انتخاب سیستم سازه‌ای مناسب بار ثقلی
 2. انتخاب سیستم سازه‌ای مناسب برای بار جانبی در ارتفاع
 3. انتخاب مناسب سیستم سقف ازنظر ثقلی و لرزه‌ای
 4. طراحی کامل سیستم شالوده‌ای
 5. طراحی عناصر مقاوم جانبی ( بادبند ، دیوار برشی ، قاب خمشی )
 6. طراحی کامل اتصالات و وصله‌ها
 7. طراحی و ارائه جزییات اتصال عناصر غیر‌سازه‌ای ، الحاقی و دیوارهای جداکننده
 8. انطباق نقشه‌های جزییات اجرای فونداسیون با طراحی مربوط
 9. ساختمان بتنی (درصورت انتخاب) :
  1. پلان ستون‌گذاری ، دیوار برشی و تیپ‌بندی تیر‌ها
  2. نقشه میلگرد‌گذاری ستون ، تیر ، مقاطع و تراز اتصال
  3. نقشه میلگرد‌گذاری سقف و مقاطع
  4. موقعیت و نمایش جزییات میلگرد‌گذاری در محل بازشو‌ها و سوراخ‌ها (تاسیساتی و غیره) در پوشش سقف طبقات و ابعاد و اندازه آنها در دیوار‌ها و نمایش جزییات میلگرد‌گذاری در محل گره‌های متراکم
  5. تعیین نوع ، نحوه وصله ، محدوده ، موقعیت و تراکم میلگرد‌ها و در تیرها ، ستون‌ها و دال‌ها
 10. ساختمان فولادی (درصورت انتخاب) :
  1. جزییات ضروری مربوط به قاب فضایی خمش و ترکیبی
  2. جزییات صفحه پای ستون‌ها و نحوه‌ی اتصال آن به فونداسیون و جزییات اجرایی شمشیری راه‌پله
  3. پلان تیپ‌بندی ستون‌ها ، پای‌ستون‌ها ، تیر‌ها ، بادبند‌ها یا دیوارهای برشی با جزییات کامل
  4. نوع الکترود ، طول و بعد جوش و محل اجرای آن
  5. محل و اندازه داکت‌های تاسیساتی و ترسیم جزییات تقویت دور سوراخ‌ها
  6. جزییات اتصال تیرچه‌های بتنی یا دال‌های بتنی یا سایر قطعات پوشش به تیرهای فولادی و تیرهای لبه
  7. جزییات اجرایی کنسول تیرهای لبه ازنظر نحوه اتصال به اسکلت