شرکت باستان پل طراح

باستان پل طراح

مدیرعامل: مهندس مسعود نیکبخت

شرکت باستان پل طراح با نام اولیه نقش آرای آرسن در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی با رتبه ارشد از وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

زمینه فعالیت:

  • طراحی سازه و ساختمان
  • نظارت ساختمان
  • مهندسی ارزش