شرکت باستان پل ايمن

باستان پل ایمن

مدیرعامل: مهندس وحید قراخانی‌نیا

شرکت باستان پل ایمن  در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

دارای پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان شخص حقوقی با رتبه یک از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.

عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

زمینه فعالیت:

  • اجرای ساختمان
  • اجرای سازه های خاص
  • مقاوم سازی
  • تولید و فروش محصولات ساختمانی